O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ MYŚLĄC O URUCHOMIENIU DZIAŁALNOŚCI TYPU RESTAURACJA:

1. Wskazane oddzielne wejście gospodarcze dla dostaw towaru;
2. Produkcja dań w oparciu o surowce lub półprodukty;
3. Wymagana toaleta oraz szatnia dla personelu;
4. Wymagane toalety dla klientów;
5. W przypadku stosowania warzyw nieumytych i nieobranych wymagane pomieszczenie, kubaturowo wydzielone, do obróbki wstępnej warzyw;
6. Niezbędna, wydzielona kubaturowo, zmywalnia naczyń stołowych;
7. Niezbędne pomieszczenie wydawalni posiłków wyposażone w samoobsługowy ciąg wydawczy oraz wózki do zwrotu brudnych tac od klientów;
8. Wymagana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz odciąg miejscowy nad większymi źródłami ciepła (kuchnie, patelnie, piece konwekcyjno-parowe, płyty grill, frytkownice);
9. W pomieszczeniach pracy stałej (praca trwająca powyżej 4 godzin) konieczny dostęp światła naturalnego oraz odpowiednia wysokość pomieszczeń;
10. Lokalizacja pomieszczeń pracy stałej na poziomie lub powyżej poziomu gruntu;
11. Niespełnienie któregokolwiek wymogu (pkt. 9 i 10) skutkuje obowiązkiem wystąpienia o odstępstwo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć