O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ MYŚLĄC O URUCHOMIENIU DZIAŁALNOŚCI TYPU FAST-FOOD:

1. Niewielkie wymagania powierzchniowe – zaprojektowanie lokalu (zaplecze z salą) możliwe już od ok. 40m2;
2. Produkcja dań w oparciu o półprodukty;
3. Wymagana toaleta oraz szatnia dla personelu;
4. W przypadku lokalu o liczbie miejsc konsumenckich ? 10 i/lub serwującego napoje alkoholowe wymagana toaleta dla konsumentów;
5. W przypadku produkowania sałatek na miejscu niezbędne wydzielenie pomieszczenia lub aneksu do mycia warzyw zielonych;
6. W przypadku serwowania dań na talerzach wielorazowego użytku niezbędna, wydzielona kubaturowo, zmywalnia naczyń stołowych;
7. Wymagana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz ewentualnie odciąg miejscowy nad większymi źródłami ciepła;
8. W pomieszczeniach pracy stałej (praca trwająca powyżej 4 godzin) konieczny dostęp światła naturalnego oraz odpowiednia wysokość pomieszczeń;
9. Lokalizacja pomieszczeń pracy stałej na poziomie lub powyżej poziomu gruntu;
10. Niespełnienie któregokolwiek wymogu (pkt. 8 i 9) skutkuje obowiązkiem wystąpienia o odstępstwo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć