O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ MYŚLĄC O URUCHOMIENIU DZIAŁALNOŚCI CATERINGOWEJ:

1. Wskazane dwa wejścia: dostaw surowców i półproduktów oraz dla gotowych zapakowanych posiłków;
2. Produkcja dań w oparciu o surowce lub półprodukty;
3. Wymagana toaleta oraz szatnia dla personelu;
4. W przypadku stosowania warzyw nieumytych i nieobranych wymagane pomieszczenie, kubaturowo wydzielone, do obróbki wstępnej warzyw;
5. Niezbędna, wydzielona kubaturowo, zmywalnia termoportów, termosów i innego sprzętu cateringowego;
6. Wymagana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz odciąg miejscowy nad większymi źródłami ciepła (kuchnie, taborety grzewcze, patelnie, piece konwekcyjno-parowe, płyty grill);
7. W pomieszczeniach pracy stałej (praca trwająca powyżej 4 godzin) konieczny dostęp światła naturalnego oraz odpowiednia wysokość pomieszczeń;
8. Lokalizacja pomieszczeń pracy stałej na poziomie lub powyżej poziomu gruntu;
9. Niespełnienie któregokolwiek wymogu (pkt. 7 i 8) skutkuje obowiązkiem wystąpienia o odstępstwo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

catering01

Kliknij aby powiększyć

catering02

Kliknij aby powiększyć